Τηλέφωνα

Βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια εφαρμογών για κινητά - Απαραίτητο για όλους τους προγραμματιστές

ασφάλεια κινητού τηλεφώνου

Η περιοχή προστασία εντός εφαρμογής είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Πρέπει να περιλαμβάνει σωστές πρακτικές που σχετίζονται με την ασφάλεια εφαρμογών για κινητά, έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι απαλλαγμένη από κινδύνους και να μην αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως χάκερ. Πρέπει να εκτελούνται κατάλληλα είδη ελέγχων ασφαλείας για τη διάθεση της εφαρμογής στο κοινό.

Ακολουθούν μερικές από τις μεθόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους προγραμματιστές, ώστε να παρέχουν στους καταναλωτές τις καλύτερες υπηρεσίες ποιότητας και να βελτιώσουν την εμπειρία τους:

- Η ασφάλεια δεδομένων πρέπει να ενισχυθεί: Οι προγραμματιστές των εφαρμογών πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια, έτσι ώστε οι χρήστες να μην πιάνονται πολύ εύκολα από τους χάκερ. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ορθή εφαρμογή της κρυπτογράφησης δεδομένων, έτσι ώστε οι πληροφορίες να κοινοποιούνται με ασφάλεια μεταξύ των συσκευών με τη βοήθεια τείχους προστασίας και άλλων εργαλείων ασφαλείας όπου απαιτείται. Οι προγραμματιστές εφαρμογών πρέπει να ακολουθούν τις κατάλληλες οδηγίες που δημοσιεύονται για εφαρμογές που βασίζονται σε Android και iOS.

-Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να αποθηκευτεί: Πολλές εφαρμογές ζητούν την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης, έτσι ώστε οι χρήστες να χαλαρώνουν εισάγοντας λεπτομέρειες επανειλημμένα κάθε φορά που επισκέπτονται την εφαρμογή. Αλλά σε περίπτωση κλοπής που σχετίζεται με το κινητό, οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά λάθος και οι κλέφτες μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε κάθε τύπο πληροφοριών. Για να αποφευχθούν όλα αυτά τα σενάρια, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα πρέπει να αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις κινητές συσκευές. Μια καλή αντικατάσταση αυτής της επιλογής είναι ότι ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποθηκευτεί στον διακομιστή της εφαρμογής, ώστε να μπορεί κανείς να συνδεθεί και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, ακόμη και αν το κινητό έχει χαθεί.

- Η περίοδος αποσύνδεσης πρέπει να εφαρμοστεί: Πολλοί χρήστες συνήθως παραλείπουν να αποσυνδεθούν από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή που χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη πρακτική στις περιπτώσεις τραπεζικών αιτήσεων και άλλων αιτήσεων πληρωμής. Αλλά αυτή η πρακτική μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβής για τους χρήστες. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι εφαρμογές πληρωμής καλύτερης ποιότητας τερματίζουν πάντα τις συνεδρίες των χρηστών, έτσι ώστε τα επίπεδα ασφάλειας των χρηστών να μπορούν να αυξηθούν.

-Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να ζητούν τη γνώμη κάθε χρονικού σημείου: Ωστόσο, οι ομάδες ασφαλείας των οργανισμών και των προγραμματιστών εφαρμογών είναι πολύ έμπειροι, ωστόσο, οι εξωτερικοί μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν τη νέα προοπτική σε ένα πρόβλημα. Έτσι, οι προγραμματιστές εφαρμογών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων ασφαλείας, ώστε να αποκατασταθούν τα κενά και να ελαχιστοποιηθούν οι συμβιβασμοί. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ομάδες ανάπτυξης, ώστε να λαμβάνουν χαρακτηριστικά ασφαλείας των εφαρμογών στις οποίες έχει πρόσβαση και αξιολογείται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να ληφθούν τα καλύτερα ποιοτικά μέτρα.

- Πρέπει να υπάρχει έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων: Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων θα βοηθήσει στην παροχή του καλύτερου επιπέδου ασφαλείας κάθε φορά που ο χρήστης θα συνδεθεί στην εφαρμογή. Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην κάλυψη του προβλήματος του πολύ αδύναμου κωδικού πρόσβασης που μπορεί να μαντέψει πολύ εύκολα από τους εισβολείς και δεν θα υπάρξει συμβιβασμός με την ασφάλεια της εφαρμογής. Αυτός ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων θα βοηθούσε επίσης στην παροχή των μυστικών κωδικών που μπορούν να κοινοποιηθούν και στον κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η εμπειρία των χρηστών. Ο κωδικός θα σταλεί μέσω SMS ή email. Έτσι, οι πιθανότητες πρόσβασης των εισβολέων σε τέτοιες εφαρμογές θα είναι ελάχιστες.

-Η έννοια της δοκιμής με βάση τη διείσδυση: Αυτή η ιδέα είναι γνωστή για τον έλεγχο των τρωτών σημείων σε μια εφαρμογή. Όλες οι πιθανές αδυναμίες της εφαρμογής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χάκερ για να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εντοπίζονται εδώ. Η πολιτική κωδικού πρόσβασης εβδομάδας και άλλα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ εύκολα. Όταν η εκ νέου δημιουργία εφαρμογών θα γίνει από τους χάκερ, τότε η ασφάλεια θα βοηθήσει στον προσδιορισμό της αδυναμίας που υπάρχει ή όχι. Συνιστάται ιδιαίτερα να ακολουθήσετε την επιλογή δοκιμής διείσδυσης έτσι ώστε ολόκληρη η εφαρμογή να είναι πολύ ασφαλής και ασφαλής. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι δοκιμές λευκού κουτιού, καθώς και οι δοκιμές μαύρου κουτιού, ώστε να εντοπιστούν ζητήματα ασφαλείας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικασία βήμα προς βήμα η οποία περιλαμβάνει προσέγγιση πριν από τη δοκιμή, φάση δοκιμών, φάση αναφοράς και στη συνέχεια έρχεται στη φάση αναθεώρησης.

-Η χρήση προσωπικών συσκευών πρέπει να αποφεύγεται: Για να μειωθούν τα γενικά έξοδα που σχετίζονται με την αγορά των συστημάτων, πολλές εταιρείες πηγαίνουν με την επιλογή των υπαλλήλων να φέρουν τη δουλειά τους στις συσκευές τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα στις προσωπικές συσκευές που είναι ήδη σε εξέλιξη στις συσκευές του υπαλλήλου και το αντίστροφο. Έτσι, ζητήματα όπως trojans και malware μπορούν να μετακινηθούν από μια συσκευή σε άλλους και τελικά θα επηρεάσουν κάθε συσκευή. Επομένως, οι οργανισμοί θα πρέπει να αποφεύγουν όλες αυτές τις πρακτικές και όλες τις συσκευές που πρόκειται να συνδεθούν με τα δίκτυα του γραφείου, έτσι ώστε η διαδικασία να μπορεί να σαρωθεί διεξοδικά και σωστά πριν του επιτρέψει την πρόσβαση.

-Οι βιβλιοθήκες τρίτων πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη δέουσα προφύλαξη: Οι βιβλιοθήκες τρίτων βελτιώνουν τις απαιτήσεις κωδικοποίησης και κάνουν τη διαδικασία ανάπτυξης πολύ εύκολη. Μερικές φορές μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη πρόταση. Έτσι, ο αριθμός των χρηστών της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι περιορισμένος και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πολιτική για τη διαχείριση αυτών των βιβλιοθηκών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από επιθέσεις.

- Ο χειρισμός της συνεδρίας πρέπει να γίνει σωστά: Όλες οι συνεδρίες διαρκούν περισσότερο σε κινητές συσκευές σε σύγκριση με τους φορητούς υπολογιστές. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση του φορτίου των διακομιστών. Το διακριτικό πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για αναγνωριστικά συσκευών, έτσι ώστε η περίοδος λειτουργίας να είναι πολύ ασφαλής και ασφαλής. Τα διακριτικά μπορούν επίσης να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή και είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις κλεμμένων συσκευών. Οι προγραμματιστές πρέπει πάντα να εξετάζουν την επιλογή λήξης των περιόδων σύνδεσης.

Όλα τα άλλα είδη μέτρων, όπως η διαχείριση των κλειδιών με ασφάλεια και η ορθή και περιοδική δοκιμή των εφαρμογών, πρέπει να γίνονται από τους προγραμματιστές εφαρμογών. Υπάρχουν οι πιο πρόσφατες απειλές κάθε μέρα που μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά είδη ζημιών σε συσκευές. Επομένως, είναι ευθύνη των προγραμματιστών εφαρμογών να λάβουν διάφορα μέτρα έτσι ώστε η εμπειρία χρήστη να βελτιωθεί με τη βοήθεια κατάλληλων βελτιωμένων επιπέδων ασφαλείας.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

κενό

Συντακτικό Προσωπικό

Προσθήκη σχολίου

Κάντε κλικ εδώ για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο