Hälsa

5 effektiva sätt att förbättra medicinsk fakturering av kiropraktik?

Kiropraktorer har stort behov av en ekonomisk process som är specifikt utformad för att hantera komplexiteten i deras praxis. De ständigt utvecklande förordningarna och kraven som följer med komplicerar ytterligare kiropraktikfakturering.

Oftast kräver federala bestämmelser kiropraktorer att förstå mindre förändringar i kodningskonventionen. Detta kan fånga ett internt team som inte kan leda till misstag i den medicinska faktureringsprocessen. Att lägga ut hela processen till ett team av specialister är det mest logiska valet för kiropraktorer att upprätthålla en sund inkomstström.

Medicinska fakturaföretag introducerar väl utformade faktureringsstrategier för att förbättra effektiviteten för medicinsk fakturering. Dessa strategier hjälper utövare att övervinna de vanligaste fel relaterade till fakturering, vilket förbättrar fakturadataens noggrannhet i processen. Följande är de fem bästa sätten för ett kiropraktiskt fakturaföretag för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i medicinsk fakturering:

Spåra och övervaka kundfordringar: Vanligtvis saknar medicinska praxis som en kiropraktikklinik de resurser som krävs för att effektivt spåra utestående betalningar. Nästan 15% av de anspråk som lämnats in av dem går obetalda. Detta beror på faktureringsfel. Genom att övervaka utestående fordringar effektivt kan kiropraktorer undvika dessa fel och använda åtgärder för att säkerställa att vanliga faktureringsfel inte upprepar sig.

Förbättra noggrannheten för medicinsk kodning: De flesta nekade påståenden härrör från fel i information om patientdemografi. Dessa fel inträffar precis vid de inledande stadierna där en patient läggs in på sjukhuset. Detta visar behovet av en mer strömlinjeformad metod för att underhålla patientinformation. Den systematiska skrubbningen av CPT-koder och deras användning som datavalideringssteg hjälper till att minska felen i de preliminära stadierna och förbättrar därmed den totala kvaliteten på medicinsk fakturering.

Avslag på anspråk: De flesta småskaliga kiropraktiska inställningar har ingen plan för att hantera nekade anspråk. De har en standardförfarande för att i bästa fall lämna in överklaganden. Detta räcker helt enkelt inte för en utövare att upprätthålla en sund inkomstcykel. Sådana kliniker som förlitar sig på en minimalistisk inställning till RCM behöver den gyllene touch av AChiropractic fakturaföretag att förbättra deras slutlinje till en lägre driftskostnad.

Verifiering av data: Standardfaktureringsprocessen består av många mindre steg som sträcker sig från avgiftsinföring till ansökan. Eftersom CPT-koderna verifieras och anspråk förbereds, finns det många punkter i processen där patientdata såsom demografisk information, försäkringsberättigande och information om behandlingsanvändning kan verifieras. Ett proaktivt tillvägagångssätt för dataverifiering säkerställer att den medicinska information som skickas till betalaren från en kiropraktor är korrekt och fullständig.

Överklaganden och uppföljning: Sjukförsäkringsbolag har servicenivåavtal (SLA) som de måste följa. Det är möjligt att de på grund av deras unika affärsutmaningar bryter mot dessa SLA. Ett kiropraktiskt fakturaföretag förbättrar effektiviteten i medicinsk praxis genom att påminna försäkringsgivarna om överklaganden och söka uppdateringar om frågor om nekade anspråk.

Det finns många begränsningar för kiropraktorer eftersom deras tjänster är så specialiserade. Tjänsterna hos en kiropraktiskt fakturaföretag hjälpa dem att anpassa sig till lagändringar och minska utrymmet för vanliga fel. Genom att bara anställa tjänster från sådana tjänsteleverantörer kan kiropraktorer hoppas kunna förbättra effektiviteten och kvaliteten på deras medicinska faktureringsprocess.

Om författaren

Redaktion

Lägg till kommentar

Klicka här för att skriva en kommentar