Internet

5 Begränsningar av webbskrapningsverktyg du behöver veta

blank

Webbskrapningsverktyg kan ge många fördelar för användarna eftersom det är effektivt, kraftfullt och kan extrahera data i hög hastighet. Webbskrapningsverktyg är ett utmärkt val för att ersätta formen för manuell kopiering och klistra in data. Trots det finns det fortfarande vissa begränsningar av dessa verktyg i deras kapacitet och funktion.

Vad är webbskrapning?

Webbskrapning är en kraftfull teknik som används för att hämta stora mängder data från en viss webbplats. Användningen av en webbskrapa hjälper till att extrahera ostrukturerad data på webbplatser och lagra dem i en strukturerad form som en lokal fil på din dator eller ett databasfilformat.

Webbskrapning kallas också webbdatautvinning eller webbskörd. Termen webbskrapning avser vanligtvis automatiserade processer som implementeras med hjälp av en internetbot eller spindelbot.

Vad används webbskrapning till?

Webbskrapning används för olika ändamål. Dessa inkluderar skrapning av kontakter, prisjämförelse, SEO-övervakning, konkurrentanalys, insamling av fastighetslistor, skrapning av sociala medier, varumärkesövervakning, för att bara nämna några. Webbskrapning kan också användas som en del av applikationer för webbindexering eller datautvinning.

Vilka är begränsningarna med webbskrapningsverktyg?

Svårt att förstå

För alla som är nybörjare inom detta område kan skrapningsprocesser vara mycket svåra att förstå. Det finns så många nya definitioner och kunskaper som de behöver veta för att utföra webbskrapning med hjälp av verktyg smidigt. Även det enklaste skrapverktyget tar dig mycket tid att bemästra. I vissa fall kräver många verktyg fortfarande att du känner till programmeringsspråk och kodningsförmåga att använda. Vissa verktyg utan webbskrapning utan kod kan ta användare veckor att lära sig. För att utföra webbskrapning framgångsrikt är det nödvändigt att ha förståelse för API: er, XPath, HTML, AJAX.

Webbplatsens struktur ändras ofta

Webbplatser uppdaterar vanligtvis deras innehåll och förbättrar användargränssnittet för att öka kvaliteten på sina tjänster och öka användarens upplevelse. Men även en liten förändring kan störa dina data. I det här fallet skulle webbskrapningsverktyg som har byggts enligt sidans utformning vid en viss tidpunkt tidigare bli värdelösa för den uppgraderade sidan. Webbskrapningsverktyg kräver regelbundna justeringar så att de kan anpassa sig till de senaste ändringarna på webbsidan eftersom en mindre ändring från målwebbplatsen kan förstöra processen.

Att blockeras av sökmotorer eller webbplatser

Med banbrytande anti-skrapteknik är det ganska enkelt att upptäcka icke-mänsklig aktivitet online. Regelbundna uppdateringar av data spelar en viktig roll i utvecklingen av ett företag. Som ett resultat måste webbskrapor regelbundet komma åt målwebbplatsen och skörda data om och om igen. Men om du skickar ut för många förfrågningar från en enda IP-adress och webbplatsen har strikta regler för skrapning, kommer du sannolikt att blockera IP.

Extraktion i stor skala är inte möjlig

Om ditt företag vill skala upp är det nödvändigt att utveckla dataskörd och skrapa data i stor skala. Det är dock inte en lätt uppgift. Webbskrapningsverktyg är byggda för att möta små och engångskrav för datautvinning, så de kan inte hämta miljontals poster.

Komplex webbsides struktur

Detta är en annan begränsning av verktyg för webbskrapning. Det är bevisat att 50% av webbplatserna är lätta att skrapa, 30% är måttliga och de senaste 20% är ganska svårt att extrahera data från. Tidigare var det enkelt att skrapa HTML-webbsidor. Men idag är många webbplatser starkt beroende av Javascript- eller Ajax-tekniker för dynamisk innehållsladdning. Båda dessa element kräver komplexa bibliotek som kan hindra webbskrapor att få data från sådana webbplatser.

Om författaren

blank

Redaktion

Lägg till kommentar

Klicka här för att skriva en kommentar