Hälsa

Hur världen använder mobila medicinska släpvagnar (och fem skäl till varför du borde också!)

blank

Tid och teknik förändrar hur sjukvårdstjänsterna fungerar. Med den senaste pandemin har den mobila vården ökat, och det är inte mer en situation där en patient bokar en tid för att träffa läkaren. Numera blir läkarna själva mobila för att se patienter och passera gränserna för att göra sjukvården tillgänglig.

Mobila medicinska släpvagnar är inget nytt. I själva verket har det blivit den främsta källan till medvetenhet, stöd och utbildning i medicinsk vetenskap och sjukvård för landsbygd och avlägsna byar och städer i utvecklingsländer. Dessa släpvagnar har använts mer allmänt när pandemin drabbades och läkare, läkare och sjuksköterskor behövde komma till källan till klustret och kontrollera det snabbt innan ett utbrott kunde spridas.

Här är några fantastiska exempel på hur mobila medicinska släpvagnar används över hela världen:

  • Frankrike

I Frankrike har mobila medicinska släpvagnar och mobila kliniker använts för att upptäcka personer med och ge vård av koronavirus. Dessa mobila trailers har åkt till utsatta befolkningar i Paris och de omgivande regionerna för att tillhandahålla mobila konsultationer, screening bland utsatta befolkningar, ge stöd för diagnos, samt isolering och patientvård.

Dessa mobila kliniker har också arbetat skydd för hemlösa i Paris för att kontrollera och utvärdera hälsa och identifiera eventuella COVID-19 fall och andra sjukdomar. I södra Frankrike har mobila medicinska släpvagnar använts för att komma åt och nå människor som lever i osäkra situationer som ofta är mycket långt borta från vårdtjänster och centra.

Bortsett från detta har mobila trailers också gett stöd till vårdhem och team som arbetar i vårdhem, som tillhandahåller inte bara medicinsk hjälp utan också psykologisk vård i hela Frankrike.

  • irak

Mobila medicinska släpvagnar har använts av hjälpgrupper som läkare utan gränser och MSF för att ge stöd till lokala sjukhus när det gäller att förbättra infektionsförebyggande och kontrollera åtgärder, samt för att ge utbildning i PPE. Dessa trailers har också använts för att isolera patienter och för att bli ett testområde för COVID-19 patienter.

Mobila medicinska släpvagnar används också i olika delar av Iran för att sätta upp isoleringssängar och behandlingscentra för personer med milda till måttliga fall av COVID, i samarbete med lokala sjukvårdsleverantörer och sjukhus. Förutom detta är mobila trailers också effektiva verktyg för att ge tekniskt och logistiskt stöd och utbildning till personalen. Triage är också en annan tjänst som tillhandahålls via dessa trailers. I Irak används mobila trailers för att genomföra sjukdomsövervakning och behandla milda fall av COVID.

  • Asien

I Hong Kong har mobila medicinska släpvagnar använts för att ge mental hälsostöd via ansikte-till-ansikte-sessioner. I Kambodja används mobila trailers för att komma in i mer avlägsna och otillgängliga områden för att ge utbildning och teknisk support till läkare. Vissa trailers har använts som ett sätt att utveckla nationella behandlingsprotokoll på landsbygden. I Papua Nya Guinea sprids information och utbildning om infektionsbekämpning via mobila medicinska släpvagnar, med ett team av människor som går från en by till en annan för att utbilda och öka medvetenheten om infektionssjukdomar, sanitära åtgärder och hälsovård.

  • Afrika

I Mali används mobila medicinska släpvagnar som triage- och isoleringsområde, liksom ett sätt att distribuera olika vårdutrustningar, verktyg och förnödenheter. För COVID använder personal och utbildare mobila trailers för att sprida medvetenhet om hygien, tillhandahålla samhällsövergripande program och även kontraktspåra aktiviteter inom de olika samhällena i staden. Mobila enheter har också använts som ett sätt att producera och distribuera tygmasker till avlägsna byar och städer. I vissa delar av Afrika har medicinska team använt mobila släpvagnar så länge för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter till lokala byar och samhällen. Det används också för att utbilda personal och utövare att etablera korrekt hygienpraxis som handtvätt, korrekt sanitet, etc.

Exemplen ovan är bara några sätt mobila medicinska släpvagnar har använts för att tillhandahålla tillgänglig sjukvård för de människor som behöver det mest. Men vad gör du om du redan har din övning och vill nå ut till fler människor? Kan mobila medicinska trailers gynna privata sjukvårdspersonal? Det snabba svaret är JA, det kan.

Här är fördelarna med att ha en mobil medicinsk släpvagn:

  • Det gör sjukvård tillgänglig.

Mobila hälsovagnar är kända för sin tillgänglighet. Du kan utrusta en mobil klinik efter dina behov, särskilt med rätt team. Mobila vårdkliniker gör det möjligt för läkare och sjuksköterskor att verkligen gå ner till gräsrotsrörelsen och träffa människor som annars har svårt att komma till en klinik eller ett sjukhus. Mobila medicinska trailers minskar också tiden mellan möten och minskar också missade möten. Du kan också passa din släpvagn för att tillhandahålla alternativ medicinering som akupunktur, Ayurveda, massage och till och med ett mobilt ansikts- och spa-behandlingscenter.

  • Det är mycket lättare när trailern är utrustad på rätt sätt.

Rätt typ av experter med rätt typ av förnödenheter och teknik kan verkligen modernisera en släpvagn, skåpbil eller lastbil för att göra den ren, steril och utrustad som hälso- eller tandklinik, forskningslaboratorium eller undersökningsrum. Kolla in några av dessa trailers från https://www.craftsmenind.com/mobile-medical-trailer. En mobil medicinsk släpvagn kan utrustas för alla medicinska behov du behöver, såsom att tillhandahålla akuthjälp, tillhandahålla triage-stöd, en avlägsen klinik i ett flyktingläger eller till och med ett behandlingscenter för moderskap. Med medicinsk teknik kan mer och mer utrustning och verktyg omvandlas till en släpvagn. Det behöver inte vara statiskt längre för vårdgivare att se till att samhället de arbetar i har tillgång till sjukvård. Att hålla patientjournaler i digitalt format frigör mer utrymme i din trailer för viktigare saker som utrustning och patientvård.

  • Det är bekvämt och bekvämt.

Mobila medicinska släpvagnar är byggda för att tjäna samhället de driver i. Det hjälper utövaren till en säker, bekväm och bekväm plats att utföra polikliniska operationer, akuthjälp, första nivåskontroller och till och med som en blodgivningsmetod. Med förmågan att lagra patientdata på digitala enheter och molnet finns det ännu mer utrymme att utföra faktiskt sjukvårdsarbete istället för att arkivskåp tar viktigt utrymme. Mobila medicinska släpvagnar ger en helhetssyn på hälso- och sjukvård, särskilt i avlägsna områden.

  • Det ger en metod som är anpassad till samhällets behov.

Sjukvårdspersonal lär sig mycket om sina patienter när de besöker platsen där deras patienter bor. Patienter har också mer interpersonliga relationer med sina medicinska leverantörer helt enkelt för att tiden för att resa för att träffa en läkare eller boka en tid elimineras, vilket ger mer tid att ge faktisk patientvård. Mobila medicinska släpvagnar tillhandahåller en "patientcentrerad" strategi mot hälso- och sjukvård, vilket ger läkarna mer tid att utbilda samhället antingen som en grupp eller på individuell basis, för att lära samhället bättre sätt att förbättra deras hälsa och leda en hälsosammare livsstil.

  • Det kan locka nya patienter.

Föreställ dig att rulla upp till en stadsdel i din mobila medicinska trailer. Även om din ursprungliga idé var att göra hälso-och sjukvård tillgänglig och träffa dina befintliga patienter, är det faktum att du tog din praxis till trösklarna för människor ett sätt att få nya patienter. Mobila medicinska släpvagnar kan generera många leads, oavsett om du är privatpraktiserande eller ideell. Det är bokstavligen en rörlig reklam för din sak, ditt varumärke och ditt namn. Om du planerar att investera i detta, se till att du har ditt kontaktnummer, märke och logotypvisning på fordonet. Blivande patienter skulle gärna få en check på sin sjukvård, särskilt om du gör det lättare för dem genom att komma till dem istället för tvärtom. Du kan till och med besöka nya stadsdelar och åka till olika områden för att få nya kunder, eller bara för att låta folk se din trailer kryssa längs gatan.

Avslutande tankar

Om du har funderat på att ta din medicinska praxis till de människor som mest behöver det, är mobila medicinska trailers sättet att göra det. Inte bara har du ett bekvämt och hygieniskt utrymme att arbeta i, utan du kommer också att ge ett säkert och säkert utrymme för patienter att komma och se. Mobila medicinska trailers är särskilt värda det att nå patienter som har problem med rörlighet som äldre. Dessutom ger det en bra annonseringsmetod för din övning.

Lite går långt med trailers utrustade för att tjäna medicinska behov. Det viktigaste är att identifiera vilken typ av medicinsk tjänst du vill tillhandahålla för din släpvagn. Är det för öppenvårdskirurgi, triage, konsultation, kontaktspårning eller bara en basklinik som kan tillhandahålla nödvändiga kontroller och mediciner? Att arbeta med rätt typ av människor kan också ta din medicinska släpvagn från medioker till professionell med den senaste tekniken och IT-supporten.

Om författaren

blank

Redaktion

Lägg till kommentar

Klicka här för att skriva en kommentar